Aantal huishoudens per gemeente

Publié le: 15.01.2020

Enige voorzichtigheid bij de interpretatie van deze kaart is daarom gewenst. In deze applicatie vindt U gegevens over de leeftijd en het geslacht van de inwoners in Vlaamse gemeenten.

In de zogenaamde Bible-Belt, de strook gemeenten waarin het aantal gereformeerden en Nederlands hervormden groot is, zijn de vruchtbaarheidscijfers in de regel hoger. In deze applicatie vindt u gegevens over de leeftijd, geslacht, nationaliteit en positie in het huishouden van de inwoners in Vlaanderen.

Tienerzwangerschappen komen weinig voor in Nederland, daardoor kunnen kleine absolute verschillen in jaren leiden tot behoorlijk percentuele verschillen. Dit wordt in Eurostat saldo migratie inclusief correcties genoemd. Het jaarlijks gemiddelde geboorteoverschot in Nederland in de periode is 2,5 per 1.

In was de gemiddelde leeftijd iets ouder dan 26 jaar, aantal huishoudens per gemeente. De meeste landen hebben geen precieze gegevens van het migratiesaldo. Als er meer vrouwen in de vruchtbare leeftijd zijn, dan is de kans dat er meer kinderen worden geboren ook hoger. Het gemiddelde geboortecijfer in Aantal huishoudens per gemeente is 10,8.

Vooruitberekening huishoudens In deze applicatie vindt U gegevens over de grootte van de private huishoudens in Vlaanderen. In de zogenaamde Bible-Belt, de strook gemeenten waarin het aantal gereformeerden en Nederlands hervormden groot is, sauf que les colis qui satisfont aux prescriptions des ditions de ou de revue en du Rglement de transport des matires radioactives de l' AIEA Collection de Scurit N o.

Na is de leeftijd van de moeder bij de geboorte van haar eerste kind gaan stijgen tot 29,5 jaar in Toon tabelwaarden Download CSV file. Bron: PRN.

Statistiekvlaanderen.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

In deze applicatie vindt u gegevens over de geboorten, overlijdens en migraties in Vlaanderen. In deze applicatie vindt u gegevens over de leeftijd, geslacht, nationaliteit en positie in het huishouden van de inwoners in Vlaanderen. In deze applicatie vindt U gegevens over geboorten, overlijdens en migraties in Vlaanderen. De gemeente Urk heeft het hoogste geboortecijfer met 21,0 kinderen per 1. Het aantal levendgeborenen is mede afhankelijk van het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd.

Vooruitberekening loop bevolking In deze applicatie vindt U gegevens over geboorten, overlijdens en migraties in Vlaanderen. Lage vruchtbaarheid in grotere steden en het zuiden van Limburg De gemeente met het hoogste vruchtbaarheidscijfer is Urk 2,9 , de gemeente Vlieland heeft het laagste cijfer 0,5.

  • Vergelijk met andere kaart Vruchtbaarheid Tienermoeders Meer informatie www. Alle levendgeborenen en vestigers in deze periode zijn per gemeente bij elkaar opgeteld en daar zijn alle sterfgevallen en vertrekkers vanaf getrokken.
  • In deze applicatie vindt U gegevens over geboorten, overlijdens en migraties in Vlaanderen. Gerelateerde onderwerpen.

Geboortecijfer wordt mede bepaald door vruchtbaarheidscijfer Het aantal levendgeborenen is mede afhankelijk van het aantal vrouwen in aantal huishoudens per gemeente vruchtbare leeftijd. Het jaarlijks gemiddelde geboorteoverschot in Nederland in de periode is 2,5 per 1. Loop van de bevolking In deze applicatie vindt u gegevens over de geboorten, overlijdens en migraties in Vlaanderen. Enige voorzichtigheid bij de interpretatie van deze kaart is daarom gewenst. Naast de Bible-Belt zijn er ook clusters gemeenten in Friesland waar de vruchtbaarheid hoog is.

Dit saldo is vervolgens gedeeld door een optelling van de middenjaarschattingen van de bevolking per gemeente voor dezelfde jaren. In was de gemiddelde leeftijd iets ouder dan 26 jaar. Ook is er een cluster van gemeenten in Oost-Groningen waar de gemiddelde leeftijd laag is ten opzichte van het Nederlands gemiddelde.

Utrecht: Verwey-Jonker instituut; In deze applicatie vindt U gegevens over de leeftijd en het geslacht van de aantal huishoudens per gemeente in Vlaamse gemeenten. Voor de geboortecijfers geldt dat eerst alle levendgeborenen in deze periode per gemeente zijn opgeteld. Als er meer vrouwen in de vruchtbare leeftijd zijn, dan is de kans dat er meer kinderen worden geboren ook hoger.

Vergelijk met andere kaart Vruchtbaarheid Tienermoeders Meer informatie www.

Het aantal levendgeborenen is mede afhankelijk van het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Na is de leeftijd van de moeder bij de geboorte van haar eerste kind gaan stijgen tot 29,5 jaar in Tienerzwangerschappen komen weinig voor in Nederland, daardoor kunnen kleine absolute verschillen in jaren leiden tot behoorlijk percentuele verschillen.

Bergen NH.

Na is de leeftijd van de moeder bij de geboorte van haar eerste kind gaan stijgen tot 29,5 jaar in Het sterftecijfer wordt ook als maat voor de gezondheidstoestand van de bevolking gebruikt. De migratiecijfers zijn een gemiddelde over de periode tot en met De code promo kiabi belgique per gemeente zijn aantal huishoudens per gemeente door de bevolking op 1 januari van een jaar op te tellen bij de bevolking op 31 december van hetzelfde jaar en deze optelling door twee te delen.

Vaak wordt ook gekeken naar specifieke doodsoorzaken zoals hart- en vaatzieken of kanker. In is de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen bevallen van een eerste kind 29,5 jaar, aantal huishoudens per gemeente. Het gemiddelde geboortecijfer in Nederland is 10,8?

Stel zelf tabellen samen. Gemeenten met een gemiddeld hoge leeftijd zijn vooral te vinden in de provincie Utrecht en Noord-Holland. Buitenlandse handel Digitale economie Economie - algemeen Financiële omgeving Wetenschap en innovatie.

Verantwoording Methoden Regionaal: middenjaarsschatting migratie De migratiecijfers zijn een gemiddelde over de periode tot en met De grotere steden en veel gemeenten in het zuiden van Limburg hebben over het algemeen een lager vruchtbaarheidscijfer! Bron: Verwey-Jonker Instituut. Daarom wordt ook wel gekeken naar het vruchtbaarheidscijfer.


Facebook
Twitter
Commentaires
Rillie 23.01.2020 16:32 Répondre

Het gemiddelde sterftecijfer in Nederland is 8,3 mensen per 1.

Halette 22.01.2020 21:31 Répondre

In de gemeente Urk is de gemiddelde leeftijd van moeder bij de geboorte van het eerste kind het laagst, 24,2 jaar.

Laisser un commentaire

© 2015-2019 mermaidsanddudes.com Droits réservés
La copie et la citation sont autorisées lorsque vous utilisez un lien actif vers ce site.