Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να αποδεχτεί ή όχι τους παρακάτω όρους. Πριν την αποδοχή μπορεί να επικοινωνήσει με το mermaidsanddudes.com για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Οι όροι μπορούν να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή, οπότε ο πελάτης οφείλει να ενημερώνεται για τους όρους αναλυτικά πριν από κάθε παραγγελία.

Όλες οι πληροφορίες και προδιαγραφές που παρουσιάζονται από την παρούσα ιστοσελίδα έχουν δοθεί από τις ελληνικές αντιπροσωπείες ή από τα εργοστάσια παραγωγής. To mermaidsanddudes.com δεν ευθύνεται για λάθη, παραλείψεις, χρωματικές ή σχεδιαστικές διαφορές. Επίσης δεν έχει τον έλεγχο και δεν υπέχει νομική ευθύνη για τις προδιαγραφές των πωληθέντων ειδών. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα πριν την παραγγελία να ζητήσει επιπλέον διευκρινήσεις για το εκάστοτε προϊόν. Τα στοιχεία προϊόντος και οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, ποτέ όμως μετά την παραγγελία του εκάστοτε πελάτη.

Τα στοιχεία καρτών προστατεύονται από κρυπτογραφημένο σύστημα ασφαλείας. Τα προσωπικα δεδομένα και στοιχεία του κάθε πελάτη θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για χρήση του mermaidsanddudes.com. Δε θα δημοσιευθούν τα παραπάνω στοιχεία σε τρίτους, παρά μόνο όσα είναι απαραίτητα για την έκβαση της παραγγελίας σε όλα τα στάδια και μόνο με τους άμεσα εμπλεκόμενους, όπως για παράδειγμα τράπεζα ή εταιρία ταχυμεταφορών. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι διατάξεις του νόμου 2472/97.

Τα προϊόντα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με ευθύνη του πελάτη. To mermaidsanddudes.com κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η κάθε παραγγελία να φθάνει έγκαιρα στον πελάτη. Λόγω δυσμενών συνθηκών ή γεγονότων που επηρεάζουν την εταιρία ταχυμεταφορών, το mermaidsanddudes.com δε φέρει καμία ευθύνη. Τα περισσότερα προϊόντα διατίθενται άμεσα (μέχρι 24 ώρες ή 48 λόγω Σαββατοκύριακου) από τους προμηθευτές μας, σε αντίθετη περίπτωση δεν ευθύνεται το mermaidsanddudes.com. Σε περίπτωση καθυστέρησης ο πελάτης θα ενημερώνεται άμεσα από το mermaidsanddudes.com.

Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας επικοινωνήστε άμεσα με το mermaidsanddudes.com. Η παραγγελία αποστέλλεται άμεσα, οπότε η ακύρωση πρέπει να γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα. Επιτρέπεται η ακύρωση μέχρι και το στάδιο πριν την παράδοση των εμπορευμάτων στην εταιρία ταχυμεταφορών.
Σε περίπτωση ακύρωσης (με υπαιτιότητα του πελάτη) ειδικής παραγγελίας η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

Σε περιπτώσεις ελαττωματικού προϊόντος ή λανθασμένης παραγγελίας, ο πελάτης οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με το mermaidsanddudes.com. Το προϊόν θα επιστρέφεται (εντός 15 ημερών) μόνο κατόπιν συνεννόησης και πάντα στην αρχική του συσκευασία και αχρησιμοποίητο. Η εγγύηση παρέχεται σύμφωνα με τους όρους των προμηθευτών ή των αντιπροσώπων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση αντιδικίας με τους όρους αυτούς, το mermaidsanddudes.com δε φέρει καμία ευθύνη. Ορισμένα προϊόντα διαθέτουν σειριακό αριθμό (serial number) από το εργοστάσιο παραγωγής. Το mermaidsanddudes.com διατηρεί αρχείο, για το λόγο αυτό ο πελάτης οφείλει να ελέγχει τον αριθμό αυτό με το δελτίο παραγγελίας. Σε περίπτωση μη απόλυτης συμφωνίας, ο πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με το mermaidsanddudes.com, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα δημιουργείται πρόβλημα με την εγγύηση. Η επιλογή μεγεθών βαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη, το mermaidsanddudes.com δε φέρει καμία ευθύνη. Ενδεχομένως τα μεγέθη να διαφέρουν ανά κατασκευαστή, ο πελάτης δύναται να ζητήσει επιπλέον πληροφορίες για την επιλογή μεγέθους πριν την παραγγελία. Σε περίπτωση λάθους επιλογής, τα μεταφορικά βαρύνουν τον πελάτη.

Το παρών site αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του mermaidsanddudes.com, επιτρέπεται η χρήση μέρους του περιεχομένου μόνο κατόπιν έγγραφης άδειας του mermaidsanddudes.com. Σε αντίθετη περίπτωση απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση ολόκληρου ή τμήματος του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας. Όλα τα λογότυπα και ονόματα είναι κατοχυρωμένα και ανήκουν στους ιδιοκτήτες τους.

Στην ιστοσελίδα υπάρχουν σύνδεσμοι (links) οι οποίοι οδηγούν κυρίως στις ιστοσελίδες των κατασκευαστών. Το mermaidsanddudes.com δε φέρει καμία ευθύνη από τη χρήση αυτών των συνδέσμων (links), τα οποία προσφέρονται από την παρούσα ιστοσελίδα με σκοπό την πληροφόρηση του πελάτη.

Το mermaidsanddudes.com κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια η ιστοσελίδα να είναι ασφαλής, κατανοητή και λειτουργική. Σε περίπτωση προβλημάτων στη χρήση της, επικοινωνήστε με το mermaidsanddudes.com. Το mermaidsanddudes.com δεν ευθύνεται για δυσλειτουργίες που μπορεί να προκύψουν ύστερα από κακόβουλες πράξεις στην ιστοσελίδα (hackers) ή για τη μετάδοση ιών από αυτές.

Για την επίλυση διαφορών, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.